המעבדה לעצמ(א)יות – inDlab

התכנית ליווי עסקי החצי שנתית שלנו.
ההוצאה מוכרת כהוצאה עסקית.

5,550

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד